slogan
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri quận Bắc Từ Liêm trước kỳ họp thứ 3

HNP - Chiều 20/4, Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội (ứng cử tại đơn vị bầu cử số 5) đã tiếp xúc cử tri quận Bắc Từ Liêm trước kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XIV. 

Thực hiện giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường

HNP - UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký vừa ban hành Công văn số 1877/UBND-KT về việc thực hiện giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với Bệnh viện Tim Hà Nội

HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2363/QĐ-UBND về giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với Bệnh viện Tim Hà Nội trực thuộc Sở Y tế giai đoạn 2017-2020.

Số: 2370/QĐ-UBND

Về việc xếp hạng Tổng Công ty đối với Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội.

Số: 2369/QĐ-UBND

Về việc bổ nhiệm Giám đốc Ban Duy tu các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.


Số lượng truy cập

  • Đang truy cập : 239
  • Tổng lượng truy cập: 181.349.466