slogan
Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023

HNP - Ngày 30/11, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 118/KH-TU về kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội năm 2023.


Điều chỉnh thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 10, HĐND Thành phố khóa XVI

HNP - Ngày 29/11, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đã có Thông báo số 48/TB-HĐND về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 10, HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.


Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội theo lộ trình phù hợp

HNP - Ngày 30/11, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Kế hoạch số 306/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 26/8/2022 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.


Số: 310/KH-UBND

Kế hoạch triển khai đánh giá, tự chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của thành phố Hà Nội