Huyện Đan Phượng chi trả hơn 300 tỷ đồng tiền đền bù giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 (20:23 04/05/2023)


HNP - Tính đến nay, huyện Đan Phượng đã tổ chức chi trả đền bù giải phóng mặt bằng thuộc dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô được 301,2 tỷ đồng, trong đó, chi trả 296,81 tỷ đồng giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp và 4,39 tỷ đồng cho các hộ di chuyển mộ.

Xây dựng nghĩa trang Nhân dân để phục vụ di dời, quy tập mộ, giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 tại xã Hồng Hà


Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đoạn tuyến trên địa bàn huyện Đan Phượng dài khoảng 6,3km, đi qua 5 xã, thị trấn: Hồng Hà, Liên Hồng, Hạ Mỗ, Tân Hội và Phùng. Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã bàn giao mốc giải phóng mặt bằng của 4 dự án phục vụ xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn huyện Đan Phượng. Đó là dự án xây dựng trụ sở Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Hạ Mỗ mới, tổng diện tích là 6752,7m2; Cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang thôn Tiên Tân xã Hồng Hà, tổng diện tích dự án 41.060,7m2; Cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang thôn Đông Lai, xã Liên Hồng, tổng diện tích dự án 5.286,1m2 đất nông nghiệp của 107 hộ (107 thửa); Cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang thôn Phan Long, xã Tân Hội, tổng diện tích dự án 10.143,2m2.
 
Trong tháng 3/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã bàn giao mốc giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Hạ Mỗ phục vụ giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4, tổng diện tích thực hiện dự án là 0,57ha. Đến nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng đang phối hợp với UBND xã Hạ Mỗ lập bản đồ giải phóng mặt bằng, quy chủ, xác minh nguồn gốc đất.
 
Lãnh đạo huyện Đan Phượng cho biết, tính đến nay, toàn huyện đã thực hiện di chuyển được 706/1.678 mộ, đạt tỷ lệ 36,65%. Cụ thể, xã Hồng Hà đã di chuyển 646/1.591 mộ; xã Liên Hồng đã di chuyển 25/35 mộ; xã Hạ Mỗ đã di chuyển 35/50 mộ.
 
Huyện đã ban hành 1.413 thông báo thu hồi đất nông nghiệp của 1.161 hộ dân, diện tích 37,48/39,84 ha, đạt 94,08%; còn 61 thửa chưa ban hành thông báo thu hồi đất nông nghiệp của 49 hộ, diện tích 2,36ha. Trong đó, xã Hạ Mỗ còn 6 thửa, diện tích 0,13ha; xã Hồng Hà còn 55 thửa, diện tích 2,23ha.
 
UBND huyện Đan Phượng đã ban hành 949 quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng tổng số tiền là 335,13 tỷ đồng. Tổng số tiền đến nay đã tổ chức chi trả là 301,2 tỷ đồng. Trong đó, chi trả cho 888 hộ tổng số tiền là 296,81 tỷ đồng, diện tích giải phóng mặt bằng dự án là 28,21ha đất nông nghiệp, đạt tỷ lệ 70,8% và 4,39 tỷ đồng cho các hộ di chuyển mộ.
 
Cụ thể, xã Hạ Mỗ đã chi trả cho 203 hộ, diện tích 73,34ha, số tiền 81,12 tỷ đồng; thị trấn Phùng đã chi trả 6 hộ, diện tích 0,11ha, số tiền 1,1 tỷ đồng; xã Tân Hội đã chi trả 497 hộ, diện tích 15,68ha, số tiền 161,51 tỷ đồng; xã Liên Hồng đã chi trả 81 hộ, diện tích 2,54ha, số tiền 26,54 tỷ đồng; xã Hồng Hà đã chi trả 101 hộ, diện tích 2,54ha, số tiền 26,58 tỷ đồng.
 
Về hỗ trợ di dời mộ, xã Hồng Hà đã tổ chức chi trả đền bù 423 ngôi mộ, số tiền 3,89 tỷ đồng; xã Liên Hồng đã tổ chức chi trả 25 ngôi mộ, số tiền 0,2 tỷ đồng; xã Hạ Mỗ đã tổ chức chi trả 35 ngôi mộ, số tiền 0,3 tỷ đồng.

Lê Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t