Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
5574/UBND-NC 13/11/2018 Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ
Còn hiệu lực
5501/UBND-THCB 09/11/2018 Về việc sử dụng Công báo điện tử và dừng cấp phát miễn phí Công báo in Thành phố
Còn hiệu lực
5155/UBND-ĐT 23/10/2018 Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
5134/UBND-KSTTHC 22/10/2018 Về việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính
Còn hiệu lực
5125/UBND-KHĐT 22/10/2018 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ
Còn hiệu lực

Tổng số : 628 văn bản / 126 trang

Trang :