Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
212/KH-UBND 16/11/2018 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
Còn hiệu lực
208/HD-UBND-LĐLĐ 07/11/2018 Về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm 2019
Còn hiệu lực
206/KH-UBND 31/10/2018 Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững thành phố Hà Nội giai đoạn đến năm 2020
Còn hiệu lực
203/KH-UBND 24/10/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch trong lĩnh vực giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020
Còn hiệu lực
201/KH-UBND 23/10/2018 Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Israel
Còn hiệu lực

Tổng số : 647 văn bản / 130 trang

Trang :