Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
10/CT-UBND 25/10/2018 Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
09/CT-UBND 05/10/2018 Về việc tổ chức triển khai Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Còn hiệu lực
08/CT-UBND 09/07/2018 Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019
Còn hiệu lực
07/CT-UBND 24/04/2018 Về việc nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân đến kiến nghị phản ánh, khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố.
Còn hiệu lực
06/CT-UBND 16/04/2018 Chỉ thị về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội năm 2018.
Còn hiệu lực

Tổng số : 63 văn bản / 13 trang

Trang :