Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
5574/UBND-NC 13/11/2018 Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ
Còn hiệu lực
5501/UBND-THCB 09/11/2018 Về việc sử dụng Công báo điện tử và dừng cấp phát miễn phí Công báo in Thành phố
Còn hiệu lực
07/CĐ-UBND 09/11/2018 Công điện của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm triển khai Hệ thống một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp đồng bộ toàn Thành phố
Còn hiệu lực
201/KH-UBND 23/10/2018 Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Israel
Còn hiệu lực
5681/QĐ-UBND 23/10/2018 Về việc thành lập Trung tâm Phát triển nông nghiệp Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 768 văn bản / 154 trang

Trang :