Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
390/QĐ-UBND 17/01/2019 Về việc ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp Thành phố; các ngành hàng, sản phẩm quan trọng nông nghiệp chủ lực cấp Thành phố; các ngành hàng, sản phẩm nông nghiệp quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
20/KH-UBND 12/01/2019 Kế hoạch thực hiện Đề án "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2019-2025" trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
208/QĐ-UBND 11/01/2019 Về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
17/KH-UBND 11/01/2019 Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019
Còn hiệu lực
14/KH-UBND 10/01/2019 Kế hoạch diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng thành phố Hà Nội năm 2019
Còn hiệu lực

Tổng số : 894 văn bản / 179 trang

Trang :