Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
209/KH-UBND 08/11/2018 Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020
Còn hiệu lực
206/KH-UBND 31/10/2018 Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững thành phố Hà Nội giai đoạn đến năm 2020
Còn hiệu lực
204/CTr-UBND 26/10/2018 Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012
Còn hiệu lực
5816/QĐ-UBND 26/10/2018 Về việc ban hành Quy chế Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
203/KH-UBND 24/10/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch trong lĩnh vực giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020
Còn hiệu lực

Tổng số : 869 văn bản / 174 trang

Trang :