Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
212/KH-UBND 16/11/2018 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
Còn hiệu lực
6186/QĐ-UBND 12/11/2018 Về việc công nhận điểm du lịch làng nghề sinh vật cảnh Hồng Vân
Còn hiệu lực
6182/QĐ-UBND 12/11/2018 Về việc thành lập Tổ công tác Liên ngành Thành phố và Tổ giúp việc triển khai nội dung hợp tác giữa UBND thành phố Hà Nội và Partners Healthcare International (Hoa Kỳ) về lĩnh vực y tế
Còn hiệu lực
6166/QĐ-UBND 09/11/2018 Về việc công nhận lại trường trung học đạt chuẩn quốc gia
Còn hiệu lực
6165/QĐ-UBND 09/11/2018 Về việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
Còn hiệu lực

Tổng số : 1234 văn bản / 247 trang

Trang :