Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
5627/QĐ-UBND 19/10/2018 Về việc bổ sung nhiệm vụ của Tổ công tác chỉ đạo đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2018 của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
5628/QĐ-UBND 19/10/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội
Còn hiệu lực
5112/UBND-KGVX 19/10/2018 Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 104-KH/TU ngày 03/10/2018 của Thành ủy
Còn hiệu lực
197/KH-UBND 18/10/2018 Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 22/8/2011 của UBND Thành phố
Còn hiệu lực
5585/QĐ-UBND 18/10/2018 Về việc Thành lập đoàn đánh giá, chấm điểm công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội năm 2018
Còn hiệu lực

Tổng số : 3843 văn bản / 769 trang

Trang :