Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1004/QĐ-UBND 02/03/2015 Về việc ban hành Kế hoạch hành động năm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
63/KH-UBND 27/02/2015 Về việc thu thập và xử lý thông tin biến động Cung - Cầu lao động năm 2015 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
991/QĐ-UBND 27/02/2015 Về việc khen thưởng thành tích trong sản xuất kinh doanh và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp năm 2014.
Còn hiệu lực
985/QĐ-UBND 27/02/2015 Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Ứng Hòa.
Còn hiệu lực
989/QĐ-UBND 27/02/2015 Về việc phê duyệt kết quả thi tốt nghiệp kết hợp thi tuyển công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn Khóa 1, khai giảng tháng 4 năm 2013.
Còn hiệu lực

Tổng số : 3958 văn bản / 792 trang

Trang :