Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
81/QĐ-BCĐPCKB 08/01/2015 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
10/KH-UBND 08/01/2015 Về việc xúc tiến thương mại tiêu thụ trái Thanh long và một số sản phẩm lợi thế, tiêu biểu của tỉnh Bình Thuận ra thị trường Hà Nội.
Còn hiệu lực
05/TB-VP 07/01/2015 Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Quốc Hùng về quy hoạch vận tải trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
42/QĐ-UBND 07/01/2015 Về việc bổ nhiệm Trưởng ban Ban Quản lý các khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Còn hiệu lực
31/QĐ-BCĐTMĐTTP 06/01/2015 Về việc kiện toàn Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo Thương mại điện tử thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 3843 văn bản / 769 trang

Trang :