Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
7024/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc sửa đổi khoản 7 Điều 7 Quyết định số 5681/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 về việc thành lập Trung tâm Phát triển nông nghiệp Hà Nội; Sửa đổi khoản 6 Điều 7 Quyết định số 5682/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 về việc thành lập Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội; Sửa đổi khoản 6 Điều 7 Quyết định số 5683/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 về việc thành lập Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội
Còn hiệu lực
244/KH-UBND 28/12/2018 Kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
245/KH-UBND 28/12/2018 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2019
Còn hiệu lực
7046/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc phê duyệt danh sách cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các Sở, ban, ngành thuộc thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
16/CT-UBND 28/12/2018 Về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 3958 văn bản / 792 trang

Trang :