Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
5681/QĐ-UBND 23/10/2018 Về việc thành lập Trung tâm Phát triển nông nghiệp Hà Nội
Còn hiệu lực
5683/QĐ-UBND 23/10/2018 Về việc thành lập Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội
Còn hiệu lực
5682/QĐ-UBND 23/10/2018 Về việc thành lập Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội
Còn hiệu lực
200/KH-UBND 22/10/2018 Kế hoạch bảo tồn các cá thể Giải Sin-hoe (Rafetus swinhoei-rùa Hoàn Kiếm) tại các hồ Đồng Mô, Xuân Khanh giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030
Còn hiệu lực
5134/UBND-KSTTHC 22/10/2018 Về việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính
Còn hiệu lực

Tổng số : 3843 văn bản / 769 trang

Trang :