Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
10/CT-UBND 25/10/2018 Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
5747/QĐ-UBND 25/10/2018 Về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Dầu khí Đức Giang, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: Xã Đức Giang và thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
5728/QĐ-UBND 24/10/2018 Về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
203/KH-UBND 24/10/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch trong lĩnh vực giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020
Còn hiệu lực
5722/QĐ-UBND 24/10/2018 Về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại phần đất thành lập Cụm Công nghiệp làng nghề xã Dị Nậu và Cụm Công nghiệp làng nghề xã Chàng Sơn thuộc các ô quy hoạch ký hiệu E7 và E8 trong Quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất, tỷ lệ 1/10.000. Địa điểm: Xã Dị Nậu và xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 3843 văn bản / 769 trang

Trang :