Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
6048/QĐ-UBND 02/11/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Y tế thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
6047/QĐ-UBND 02/11/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
206/KH-UBND 31/10/2018 Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững thành phố Hà Nội giai đoạn đến năm 2020
Còn hiệu lực
204/CTr-UBND 26/10/2018 Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012
Còn hiệu lực
5816/QĐ-UBND 26/10/2018 Về việc ban hành Quy chế Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 3843 văn bản / 769 trang

Trang :