Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
22/KH-UBND 15/01/2019 Kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 tại Thủ đô Hà Nội
Còn hiệu lực
21/KH-UBND 15/01/2019 Kế hoạch phòng, chống mại dâm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019
Còn hiệu lực
212/UBND-TKBT 14/01/2019 Về tuyên truyền hoạt động chỉ đạo - điều hành của UBND TP tuần thứ 2 năm 2019
Còn hiệu lực
20/KH-UBND 12/01/2019 Kế hoạch thực hiện Đề án "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2019-2025" trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
208/QĐ-UBND 11/01/2019 Về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 3958 văn bản / 792 trang

Trang :