Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
2370/QĐ-UBND 20/04/2017 Về việc xếp hạng Tổng Công ty đối với Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội.
Còn hiệu lực
2369/QĐ-UBND 20/04/2017 Về việc bổ nhiệm Giám đốc Ban Duy tu các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Còn hiệu lực
2367/QĐ-UBND 20/04/2017 Về việc bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội.
Còn hiệu lực
2363/QĐ-UBND 20/04/2017 Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với Bệnh viện Tim Hà Nội trực thuộc Sở Y tế giai đoạn 2017 - 2020.
Còn hiệu lực
1877/UBND-KT 20/04/2017 Về việc thực hiện giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
1867/UBND-KT 20/04/2017 Về việc duy tu, duy trì hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, vườn hoa theo phân cấp trên địa bàn các quận, huyện, thị xã.
Còn hiệu lực
2343/QĐ-UBND 19/04/2017 Về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi viết về "người tốt, việc tốt" trong việc thực hiện kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô.
Còn hiệu lực
2355/QĐ-UBND 19/04/2017 Về việc Quy định tổ chức bộ máy Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
2319/QĐ-UBND 18/04/2017 Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết Bến xe khách liên tỉnh kết hợp điểm đầu cuối xe buýt phía Đông thành phố Hà Nội, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
1820/UBND-KT 18/04/2017 Về việc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực

Tổng số : 2280 văn bản / 228 trang

Trang :