Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
484/TB/TU 05/12/2016 Thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy về chủ đề công tác năm 2017 của thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
456/TB/TU 02/11/2016 Kết luận của Thường trực Thành ủy tại Hội nghị rút kinh nghiệm và nội dung các giải pháp phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
1369/-QĐ/TU 12/10/2016 Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội.
Còn hiệu lực
1309/-QĐ/TU 16/09/2016 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội.
Còn hiệu lực
1305/-QĐ/TU 16/09/2016 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội.
Còn hiệu lực
1308/-QĐ/TU 16/09/2016 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội.
Còn hiệu lực
1316/-QĐ/TU 16/09/2016 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội.
Còn hiệu lực
1315/-QĐ/TU 16/09/2016 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Còn hiệu lực
08/NQ/TU 15/09/2016 Về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo.
Còn hiệu lực
4267/QĐ-BCĐ 10/08/2016 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình "Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, tích cực hộp nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững giai đoạn 2016-2020".
Còn hiệu lực

Tổng số : 30 văn bản / 3 trang

Trang :