Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
10/CĐ/BCH 15/09/2018 Công điện của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội về việc chủ động đối phó với siêu bão Mangkhut
Còn hiệu lực
04/CĐ-UBND 14/09/2018 Công điện khẩn của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về việc chủ động ứng phó với siêu bão Mangkhut
Còn hiệu lực
4862/QĐ-UBND 14/09/2018 Về việc công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội năm 2018
Còn hiệu lực
4842/QĐ-UBND 13/09/2018 Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Vibex tỷ lệ 1/500. Địa điểm: phường Đức Thắng, Đông Ngạc và Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Còn hiệu lực
4843/QĐ-UBND 13/09/2018 Về việc phân công các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thu thập, tổng hợp chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 3722 văn bản / 745 trang

Trang :