Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
80/QĐ-UBND 08/01/2015 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
77/QĐ-UBND 08/01/2015 Về việc thành lập đội cơ động liên ngành Thành phố kiểm tra, ngăn chặn và xử lý việc vận chuyển, tiêu thụ gà nhập lậu, không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch, không đảm bảo an toàn thực phẩm tại chợ Hà Vĩ, chợ đầu mối và chợ khác trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
81/QĐ-BCĐPCKB 08/01/2015 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
10/KH-UBND 08/01/2015 Về việc xúc tiến thương mại tiêu thụ trái Thanh long và một số sản phẩm lợi thế, tiêu biểu của tỉnh Bình Thuận ra thị trường Hà Nội.
Còn hiệu lực
05/TB-VP 07/01/2015 Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Quốc Hùng về quy hoạch vận tải trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
42/QĐ-UBND 07/01/2015 Về việc bổ nhiệm Trưởng ban Ban Quản lý các khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Còn hiệu lực
31/QĐ-BCĐTMĐTTP 06/01/2015 Về việc kiện toàn Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo Thương mại điện tử thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
07/KH-UBND 05/01/2015 Kế hoạch thông tin đối ngoại của thành phố Hà Nội năm 2015.
Còn hiệu lực
01/CTr-UBND 05/01/2015 Về việc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ, Nghị quyết của HĐND Thành phố về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.
Còn hiệu lực
02/KH-BCD 05/01/2015 Về việc thực hiện Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 04/01/2014 của UBND Thành phố về " Năm trật tự và văn minh đô thị" năm 2015.
Còn hiệu lực

Tổng số : 3590 văn bản / 359 trang

Trang :