Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
02/CTr-UBND 19/01/2022 Chương trình hành động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
Còn hiệu lực
277/CTr-UBND 05/12/2021 Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025
Còn hiệu lực
252/CTr-UBND 05/11/2021 Chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho trẻ em khuyết tật trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025
Còn hiệu lực
14/CTr/TU 31/05/2021 Chương trình hành động của Đảng bộ Thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố
Còn hiệu lực
07/CTr/TU 17/03/2021 Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy về đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025
Còn hiệu lực

Tổng số : 48 văn bản / 10 trang

Trang :