Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
2651/QĐ-UBND 01/08/2022 Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Sóc Sơn
Còn hiệu lực
2649/QĐ-UBND 01/08/2022 Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hoài Đức
Còn hiệu lực
2655/QĐ-UBND 01/08/2022 Về việc điểu chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Hà Đông
Còn hiệu lực
2653/QĐ-UBND 01/08/2022 Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thường Tín
Còn hiệu lực
2654/QĐ-UBND 01/08/2022 Về việc điểu chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thanh Oai
Còn hiệu lực

Tổng số : 1439 văn bản / 288 trang

Trang :