Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
10/CT-UBND 21/07/2022 Về tăng cường thực hiện, giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2022
Còn hiệu lực
2289/UBND-KH&ĐT 18/07/2022 Về việc thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 21/4/2022 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết vùng kinh tế - xã hội
Còn hiệu lực
193/KH-UBND 11/07/2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022
Còn hiệu lực
188/KH-UBND 06/07/2022 Kế hoạch triển khai hoạt động hợp tác phát triển giữa thành phố Hà Nội và các địa phương trong nước năm 2022
Còn hiệu lực
189/KH-UBND 06/07/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội sang tự chủ tài chính năm 2021 và giai đoạn 2022-2025
Còn hiệu lực

Tổng số : 1669 văn bản / 334 trang

Trang :