Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
3754/QĐ-UBND 28/07/2021 Về việc ủy quyền Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật các dự án dược ngân sách Trung ương hỗ trợ kinh phí cải tạo, sữa chữa Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng
Còn hiệu lực
8731/QĐ-UBND 19/12/2017 Về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2017 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
73/KH-BCĐTMĐTTP 23/03/2015 Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm của Ban chỉ đạo Thương mại điện tử thành phố Hà Nội năm 2015.
Còn hiệu lực