Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
2473/UBND-TH 02/08/2022 Về việc kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí nêu về bạo hành trẻ em tại phường Phương Liên, quận Đống Đa
Còn hiệu lực
2651/QĐ-UBND 01/08/2022 Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Sóc Sơn
Còn hiệu lực
2668/QĐ-UBND 01/08/2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
2649/QĐ-UBND 01/08/2022 Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hoài Đức
Còn hiệu lực
2655/QĐ-UBND 01/08/2022 Về việc điểu chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Hà Đông
Còn hiệu lực

Tổng số : 7139 văn bản / 1428 trang

Trang :