Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
174/KH-UBND 27/06/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025
Còn hiệu lực
2180/QĐ-UBND 24/06/2022 Về việc bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động Khoa học và Công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
173/KH-UBND 24/06/2022 Kế hoạch xây dựng, triển khai và quản lý vận hành Hệ thống thông tin báo cáo thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025
Còn hiệu lực
1945/UBND-KSTTHC 22/06/2022 Về việc thực hiện triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ công thiết yếu lĩnh vực hộ tịch thực hiện đăng ký trực tuyến theo hướng dẫn tái cấu trúc của Bộ Tư pháp
Còn hiệu lực
169/KH-UBND 22/06/2022 Kế hoạch tổ chức Hội Sách Hà Nội lần thứ VII - năm 2022
Còn hiệu lực

Tổng số : 7059 văn bản / 1412 trang

Trang :