Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
402/TB-UBND 03/06/2022 Thông báo kết luận của UBND Thành phố tại Hội nghị giao ban thường kỳ tháng 5 năm 2022
Còn hiệu lực
1889/QĐ-UBND 02/06/2022 Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
1888/QĐ-UBND 02/06/2022 Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
1886/QĐ-UBND 02/06/2022 Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
1869/QĐ-UBND 02/06/2022 Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 7464 văn bản / 1493 trang

Trang :