Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1907/QĐ-UBND 03/06/2022 Về việc tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2022
Còn hiệu lực
1901/QĐ-UBND 03/06/2022 Về việc phê duyệt danh sách hợp tác xã thí điểm tham gia "Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình Hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025"
Còn hiệu lực
1904/QĐ-UBND 03/06/2022 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
2856/QĐ/TU 03/06/2022 Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy về "Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025"
Còn hiệu lực
154/KH-UBND 03/06/2022 Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)
Còn hiệu lực

Tổng số : 7464 văn bản / 1493 trang

Trang :