Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
159/KH-UBND 08/06/2022 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tại Hà Nội
Còn hiệu lực
158/KH-UBND 08/06/2022 Kế hoạch triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
1754/UBND-KGVX 07/06/2022 Về việc tăng cường chỉ đạo công tác thi, tuyển sinh trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
1936/QĐ-UBND 07/06/2022 Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm Hà Nội thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội
Còn hiệu lực
157/KH-UBND 06/06/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 02/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 7464 văn bản / 1493 trang

Trang :