Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1983/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Hà Nội năm 2022
Còn hiệu lực
164/KH-UBND 13/06/2022 Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội năm 2022
Còn hiệu lực
1982/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thi và tuyển sinh thành phố Hà Nội năm học 2022-2023
Còn hiệu lực
1974/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc phân loại lại đơn vị hành chính xã Lưu Hoàng, Huyện Ứng Hòa từ đơn vị hành chính xã loại III lên đơn vị hành chính xã loại II
Còn hiệu lực
1984/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc thành lập Hội đồng thẩm định dự toán chi phí lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Còn hiệu lực

Tổng số : 7464 văn bản / 1493 trang

Trang :