Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
2123/QĐ-UBND 22/06/2022 Về việc thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của UBND Thành phố
Còn hiệu lực
170/KH-UBND 22/06/2022 Kế hoạch tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022
Còn hiệu lực
2115/QĐ-UBND 21/06/2022 Về việc ủy quyền tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng Khu vực phía Đông Làng Văn hóa du lịch các Dân tộc Việt Nam, tỷ lệ 1/2000. Địa điểm: Tại các xã Sơn Đông và xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội
Còn hiệu lực
2113/QĐ-UBND 21/06/2022 Về việc kiện toàn Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
2119/QĐ-UBND 21/06/2022 Về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hà Đông nhiệm kỳ 2021-2026
Còn hiệu lực

Tổng số : 7464 văn bản / 1493 trang

Trang :