Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
06/CĐ-UBND 18/07/2024 Về việc nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành Thành phố, người đứng đầu địa phương, cơ sở trong công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
8689/VP-TTĐT 17/07/2024 Về việc đôn đốc tiến độ thực hiện Công điện số 05/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND Thành phố
Còn hiệu lực
3717/QĐ-UBND 17/07/2024 Về việc khen thưởng các cá nhân là nữ nghệ nhân, thợ giỏi có thành tích tiêu biểu trong việc giữ gìn, phát triển nghề truyền thống của làng nghề, phố nghề thành phố Hà Nội năm 2024
Còn hiệu lực
215/KH-UBND 17/07/2024 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 17/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở" trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2024 - 2030
Còn hiệu lực
3737/QĐ-UBND 17/07/2024 Về việc sáp nhập Công ty TNHH một thành viên Điện ảnh Hà Nội vào Tổng công ty Du lịch Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 10230 văn bản / 2046 trang

Trang :