Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
3816/QĐ-UBND 24/07/2024 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
225/KH-UBND 22/07/2024 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủ đô
Còn hiệu lực
07/CĐ-UBND 22/07/2024 Về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Còn hiệu lực
3796/QĐ-UBND 22/07/2024 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương
Còn hiệu lực
02/CĐ-BCH 22/07/2024 Về việc chủ động ứng phó với bão số 2 và mưa lũ
Còn hiệu lực

Tổng số : 10239 văn bản / 2048 trang

Trang :