Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
12/CT-UBND 10/08/2022 Về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
11/CT-UBND 10/08/2022 Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023
Còn hiệu lực
2854/QĐ-UBND 10/08/2022 Về việc công bố tình huống khẩn cấp sạt lở kè Yên Phú tương ứng từ K4+200 đến K4+800 đê tả Cà Lồ, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn và ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để ngăn chặn tình trạng sạt lở tuyến kè Yên Phú
Còn hiệu lực
2853/QĐ-UBND 10/08/2022 Về việc công bố tình huống khẩn cấp sạt lở mái hạ lưu đê tả Đuống tương ứng từ K1+050 đến K1+450, xã Xuân Canh, huyện Đông Anh và ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để ngăn chặn tình trạng sạt lở mái đê tả Đuống
Còn hiệu lực
2852/QĐ-UBND 10/08/2022 Về việc công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ tả sông Đuống tương ứng từ K12+540 đến K13+000 đê tả Đuống, xã Dương Hà, huyện Gia Lâm và ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để ngăn chặn tình trạng sạt lở bờ tả sông Đuống
Còn hiệu lực

Tổng số : 7575 văn bản / 1515 trang

Trang :