Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
184/KH-UBND 21/08/2019 Kế hoạch triển khai công tác Y tế trường học năm học 2019-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
4412/QĐ-UBND 20/08/2019 Về việc Ban hành Danh mục đập, hồ chứa nước thủy lợi lớn, vừa, nhỏ trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
4396/QĐ-UBND 19/08/2019 Về việc Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
4393/QĐ-UBND 19/08/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
180/KH-BCĐ 19/08/2019 Kế hoạch tổng kết thực hiện chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế
Còn hiệu lực

Tổng số : 4237 văn bản / 848 trang

Trang :