homeVăn bản chỉ đạo điều hành

Số văn bản 21
Kí hiệu văn bản CTr/TU
Ngày ban hành 14/05/2018
Người kí Hoàng Trung Hải
Trích yếu Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
Cơ quan Thành ủy
Thể loại Chương trình
Lĩnh vực văn bản Kinh tế tổng hợp
Tệp tin đính kèm

CTr_21_TU.PDF.pdf

Văn bản mới đăng
Văn bản đã đăng