HNP – Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn vừa ký ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 17/5/2024 về việc tổ chức Festival Thanh niên quốc tế lần thứ III năm 2024.

Xem chi tiết...

HNP - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông đã ký Quyết định số 30/2024/QĐ-UBND ngày 09/5/2024 về ban hành quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp tại địa phương để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP – Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn vừa ký ban hành Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 16/5/2024 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện Hà Nội trực thuộc Sở Văn hoá và Thể thao.

Xem chi tiết...

HNP – Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 16/5/2024 về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP – Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn đã ký Quyết định số 2570/QĐ-UBND ngày 16/5/2024 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà hát Chèo Hà Nội trực thuộc Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem