HNP - Ngày 3/8, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 208/KH-UBND, thúc đẩy triển khai thực hiện, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 27/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 204/KH-UBND về tổ chức hội thảo, tọa đàm về tình hình thi hành pháp luật về Thủ đô và tham vấn việc xây dựng chính sách, đánh giá tác động của chính sách đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 2/8, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký Quyết định số 2674/QĐ-UBND về việc truy tặng Bằng khen thành tích đột xuất trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.  

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 28/7, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Công văn số 2427/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm khác.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 28/7, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Công văn số 2430/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem