HNP – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải vừa ký Quyết định số 44/2024/QĐ-UBND ngày 10/7/2024 về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 11/7/2024 về việc tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn Thành phố năm 2024.

Xem chi tiết...

HNP - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải đã ký Quyết định số 3658/QĐ-UBND ngày 15/7/2024 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải vừa ký ban hành Quyết định số 3654/QĐ-UBND ngày 12/7/2024 về việc thành lập khối thi đua thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải đã ký ban hành Quyết định số 3618/QĐ-UBND ngày 11/7/2024 về việc giải thể Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội để thành lập phòng Quản lý môi trường và phòng Kiểm soát ô nhiễm môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem