Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà hát Chèo Hà Nội (22:16 17/05/2024)


HNP – Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn đã ký Quyết định số 2570/QĐ-UBND ngày 16/5/2024 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà hát Chèo Hà Nội trực thuộc Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Hà Nội.

Một chương trình biểu diễn chèo (Nguồn: Sở Văn hóa và Thể thao)


Nhà hát Chèo Hà Nội (Nhà hát) là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Hà Nội; có chức năng biểu diễn nghệ thuật Chèo phục vụ công chúng, khán giả; bảo tồn và phát huy các giá trị nghệ thuật Chèo truyền thống của Thăng Long - Hà Nội và Việt Nam; bồi dưỡng, truyền nghề cho các thế hệ nghệ sỹ, diễn viên; tổ chức các hoạt động dịch vụ phù hợp chức năng, nhiệm vụ của Nhà hát và quy định của pháp luật.
 
Lãnh đạo Nhà hát gồm Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. Nhà hát có 02 phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Phòng Hành chính – Tổng hợp; Phòng Tổ chức biểu diễn và nghệ thuật, cùng 03 Đoàn diễn viên. Số lượng người làm việc của Nhà hát được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của Nhà hát và nằm trong tổng biên chế sự nghiệp của Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Hà Nội được UBND Thành phố giao hằng năm.
 
Nhà hát có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành trực tiếp của Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Hà Nội và thực hiện cơ chế tài chính theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ.
 

Như Hoa


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t