Phê duyệt kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 (20:46 07/02/2023)


HNP - Ngày 2/2, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 725/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023.

Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 nhằm ngăn ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng đối với người có nghĩa vụ kê khai; Qua đó, đánh giá thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập; Xác định tồn tại, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập. Bên cạnh đó, kế hoạch cũng nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức về công tác kê khai, công khai, kiểm soát tài sản, thu nhập; Xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, không tham nhũng; Coi việc kê khai tài sản, thu nhập không chỉ là trách nhiệm, mà còn là quyền lợi của bản thân.
 
Theo kế hoạch, nội dung xác minh tài sản thu nhập bao gồm tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai; Tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm. Các cơ quan, đơn vị được xác minh năm 2023 gồm 24 đơn vị, địa phương. 
 
Cá nhân được xác minh tài sản, thu nhập là người thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập hằng năm thuộc thẩm quyền kiểm soát của Thanh tra thành phố. Tỷ lệ người được xác minh tại mỗi đơn vị theo quy định tối thiểu là 10% tổng số cán bộ thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập hằng năm của đơn vị đó.
 
Người được lựa chọn xác minh tài sản, thu nhập đáp ứng các tiêu chí là đối tượng thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm; Người có nghĩa vụ kê khai chưa được xác minh về tài sản, thu nhập trong thời gian 4 năm liền kề trước đó. Người có nghĩa vụ kê khai không thuộc một trong các trường hợp: Đang bị điều tra, truy tố, xét xử; Đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận; Đang học tập, công tác ở nước ngoài từ 12 tháng trở lên.
 
Người được xác minh tại mỗi đơn vị được lựa chọn ngẫu nhiên bằng hình thức bốc thăm theo quy định tại khoản 3, Điều 15 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Khi tiến hành lựa chọn người được xác minh, Thanh tra thành phố mời đại diện Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố cùng dự và chứng kiến.
 
Thời gian triển khai bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên cá nhân được xác minh tại các cơ quan, đơn vị được chọn xác minh trong vòng 10 ngày kể từ ngày Chánh Thanh tra Thành phố ban hành kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023. Thời gian thực hiện xác minh trong quý III, quý IV năm 2023.

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t