Bảo đảm chế độ, chính sách cho viên chức dân số làm việc tại 579 xã, phường, thị trấn (19:53 06/02/2023)


HNP - Ngày 2/2, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND về triển khai thực hiện công tác dân số thành phố Hà Nội năm 2023.

Kế hoạch nêu rõ 7 nhóm chỉ tiêu về công tác dân số của Thành phố, trong đó: Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 0,1% so với năm 2022; 87% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ; tỷ lệ sàng lọc trước sinh (phần trăm số bà mẹ mang thai) là 83%; tỷ lệ sàng lọc sơ sinh (phần trăm số trẻ sơ sinh) là 88%; tỷ số giới tính khi sinh (số trẻ trai/100 trẻ gái) không quá 112; 50% cặp nam nữ được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; 395.030 người được áp dụng biện pháp tránh thai mới.
 
Để hoàn thành các nhóm chỉ tiêu này, UBND Thành phố triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh các hoạt động mô hình nâng cao chất lượng dân số Thủ đô trong tình hình mới. Triển khai các văn bản của Trung ương và Thành phố, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện hướng dẫn của Thành phố đến cơ sở, các chi bộ Đảng, thôn và tổ dân phố, lồng ghép công tác dân số với chương trình kinh tế - xã hội của địa phương nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của Thành phố giao năm 2023.
 
Sở Y tế Hà Nội tham mưu Ban Chỉ đạo công tác dân số Thành phố triển khai kế hoạch phối hợp các ban, ngành, đoàn thể Thành phố và quận, huyện, thị xã về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm về hoạt động truyền thông, giáo dục; kiểm tra, thanh tra thực hiện công tác dân số năm 2023; lồng ghép các nội dung truyền thông về dân số và phát triển phù hợp với đặc thù của từng ban, ngành, đoàn thể góp phần tạo sự đồng thuận của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện chính sách dân số.
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu đề xuất UBND Thành phố cân đối, bố trí kinh phí bảo đảm chỉ tiêu, định mức theo các kế hoạch của thành phố chi cho công tác dân số; tham mưu, đề xuất UBND Thành phố phê duyệt các đề án, kế hoạch trong giai đoạn tới nhằm hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch của Thành phố.
 
Sở Nội vụ phối hợp với Sở Y tế bảo đảm biên chế, chế độ, chính sách cho viên chức dân số làm việc tại 30 quận, huyện, thị xã và 579 xã, phường, thị trấn nhằm bảo đảm nguồn lực cho công tác dân số của Thành phố.

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t