Hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam thiết thực, hiệu quả, sáng tạo, tiết kiệm (19:23 28/11/2022)


HNP - Ngày 24/11, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 300/KH-UBND về triển khai Chương trình “Hành động vì quyền lợi người tiêu dùng” năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Để thực hiện hiệu quả kế hoạch, UBND Thành phố yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm đưa luật và các văn bản liên quan đến công tác bảo vệ quyền lợi tiêu dùng đến với mọi đối tượng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng pháp luật và chấp hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tăng cường hiệu quả công tác thực thi pháp luật trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, định hướng, xác định trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cung ứng của mình theo quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; xây dựng văn hóa tiêu dùng lành mạnh, ý thức chủ động bảo vệ bản thân của người tiêu dùng khi tham gia các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ. Tăng cường công tác quản lý và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước và các tổ chức xã hội liên quan trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
 
UBND Thành phố lưu ý, việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam thiết thực, hiệu quả, sáng tạo, tiết kiệm nhằm phát huy sức mạnh, khuyến khích, động viên sự tham gia tích cực của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Qua đó góp phần xây dựng môi trường kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh, kích thích tiêu dùng và thúc đẩy phát triển kinh tế Thủ đô; từng bước đưa Ngày quyền của người tiêu dùng thành động lực và điểm nhấn quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội của Thành phố.
 
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp trong điều kiện diễn biến của dịch Covid-19, bảo đảm an toàn sức khỏe cho những người tham gia; đồng thời, góp phần xây dựng và phát triển các phương thức, thói quen, kỹ năng kinh doanh, tiêu dùng phù hợp với trạng thái “bình thường mới”... Chương trình triển khai thực hiện trong năm 2023 là “Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn”. Các nội dung hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng được tổ chức và thực hiện trong suốt cả năm 2023 hoặc thời gian phù hợp căn cứ vào diễn biến của tình hình dịch Covid-19.

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t