Triển khai đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 (20:39 29/09/2022)


HNP - Ngày 28/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 255/KH-UBND triển khai, thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025”.

Mục tiêu của kế hoạch là triển khai đồng bộ các giải pháp để xử lý nợ xấu, xử lý tài sản đảm bảo hỗ trợ quá trình cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng, nâng cao năng lực tài chính cho các tổ chức tín dụng trên địa bàn, phấn đấu đến năm 2025 các tổ chức tín dụng lành mạnh và phát triển bền vững. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý với hoạt động tiền tệ, ngân hàng, tạo cơ chế xử lý đồng bộ, hiệu quả giữa các sở, ngành.
 
UBND Thành phố yêu cầu Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh thành phố Hà Nội theo dõi tình hình, kết quả thực hiện đề án, báo cáo UBND thành phố, Ngân hàng Nhà nước các khó khăn, vướng mắc phát sinh; chỉ đạo, hướng dẫn các Quỹ Tín dụng nhân dân xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu; phối hợp với các sở, ngành liên quan, chính quyền địa phương để tăng cường hoạt động giám sát.
 
UBND Thành phố cũng yêu cầu các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, cùng Công an thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã… tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tín dụng xử lý nợ xấu, nhằm thực hiện cơ cấu, hướng tới mục tiêu là triển khai tốt đề án.

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t