Hà Nội khuyến khích người dân lấy hóa đơn sau khi mua hàng hóa, dịch vụ (20:08 28/09/2022)


HNP -  Ngày 23/9, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 3125/UBND-KTTH yêu cầu các đơn vị trên địa bàn nghiêm túc thực hiện triển khai hiệu quả chương trình “Hóa đơn may mắn”

Theo đó, UBND Thành phố giao Cục thuế thành phố Hà Nội là cơ quan thường trực chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển Hóa đơn điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 
Các đơn vị chủ động xây dựng phương án, kịch bản, phối hợp với Sở TT&TT, các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền về lợi ích việc áp dụng Hóa đơn điện tử và mục tiêu Chương trình “Hóa đơn may mắn" đến toàn thể người dân trên địa bàn thành phố; Tổ chức, thực hiện tuyên truyền lễ trao giải thưởng Chương trình "Hóa đơn may mắn" từng đợt đảm bảo lan tỏa rộng rãi đến người dân; Tham mưu UBND Thành phố ban hành Quyết định thành lập Hội đồng giám sát chương trình “Hóa đơn may mắn" hoàn thành trước ngày 30/9.
 
Sở TT&TT phối hợp với Cục Thuế thành phố Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của việc áp dụng Hóa đơn điện tử và mục tiêu của chương trình “Hóa đơn may mắn" đến toàn người dân trên địa bàn. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Cục Thuế thành phố Hà Nội tham mưu UBND Thành phố về kinh phí hỗ trợ để triển khai Đề án chương trình “Hóa đơn may mắn" từ năm 2023 trở đi, báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo theo đúng quy định pháp luật.
 
Thành phố đề nghị các Sở, ban ngành đoàn thể liên quan và UBND các quận, huyện thị xã phối hợp với Cục Thuế thành phố Hà Nội chỉ đạo các phòng ban chuyên môn trên địa bàn tổ chức, tuyên truyền, hướng dẫn triển khai hóa đơn điện tử theo quy định và chương trình “Hóa đơn may mắn" đến người dân; Có văn bản cử cán bộ đại diện tham gia Hội đồng giám sát chương trình “Hóa đơn may mắn" gửi Cục Thuế thành phố Hà Nội trước ngày 28/9 để tổng hợp; báo cáo UBND Thành phố.

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t