Hoạt động vận tải Hà Nội dần phục hồi đáng kể (16:16 30/09/2022)


HNP - Theo Sở Giao thông vận tải Hà Nội, 09 tháng đầu năm 2022, hoạt động vận tải hàng hóa của thành phố tiếp tục tăng nhanh, đáp ứng yêu cầu vận chuyển và lưu thông hàng hóa; vận tải hành khách sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch bệnh nay đã dần phục hồi đáng kể. 

Sản lượng vận chuyển hành khách bằng xe buýt của Thủ đô đạt 212,7 triệu lượt hành khách


Cụ thể, khối lượng hàng hóa vận chuyển tháng 9/2022 của Thành phố ước tính đạt 105,8 triệu tấn, tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 89,7% so với cùng kỳ năm trước; khối lượng hàng hóa luân chuyển ước tính đạt 10,2 tỷ tấn.km, tăng 1,3% và tăng 85,9%; doanh thu ước tính đạt 5,8 nghìn tỷ đồng, tăng 1,3% và tăng 86,6%.
 
Ước tính quý III/2022, khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt 314,7 triệu tấn, tăng 4,5% so với quý trước và tăng 81,2% so với cùng kỳ năm 2021; khối lượng hàng hóa luân chuyển đạt 30,3 tỷ tấn.km, tăng 3,7% và tăng 65,5%; doanh thu đạt 17,4 nghìn tỷ đồng, tăng 3,1% và tăng 80,4%. Tính chung 9 tháng năm 2022, khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt 891,3 triệu tấn, tăng 46,7% so với cùng kỳ năm trước; khối lượng hàng hóa luân chuyển đạt 87,3 tỷ tấn.km, tăng 54,2%; doanh thu đạt 50,2 nghìn tỷ đồng, tăng 55,5% (9 tháng năm 2021 giảm 4,4%).
 
Cũng theo Sở Giao thông vận tải Hà Nội, số lượt hành khách vận chuyển tháng 9 ước đạt 26,1 triệu lượt hành khách, tăng 1,1% so với tháng trước và gấp 22,7 lần cùng kỳ năm trước; số lượt hành khách luân chuyển ước đạt 838 triệu lượt hành khách.km, tăng 1,4% và gấp 16,9 lần; doanh thu ước tính đạt 1,4 nghìn tỷ đồng, tăng 1,4% và gấp 15,6 lần.
 
Ước tính quý III, số lượt hành khách vận chuyển đạt 77,7 triệu lượt hành khách, tăng 4,8% so với quý trước và gấp 6 lần cùng kỳ năm trước; số lượt hành khách luân chuyển đạt 2,5 tỷ lượt hành khách.km, tăng 4,5% và gấp 5,7 lần; doanh thu đạt 4,2 nghìn tỷ đồng, tăng 3,5% và gấp 4,7 lần. Tính chung 9 tháng năm 2022, số lượt hành khách vận chuyển đạt 223 triệu lượt hành khách, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước; số lượt hành khách luân chuyển đạt 6,6 tỷ lượt hành khách.km, tăng 30,5%; doanh thu đạt 11,8 nghìn tỷ đồng, tăng 25,3% (9 tháng năm 2021 giảm 19,9%).
 
Đáng chú ý, trong 9 tháng của năm 2022, sản lượng vận chuyển hành khách bằng xe buýt của Thủ đô đạt 212,7 triệu lượt hành khách (tăng 25,1% so với thực hiện cùng kỳ 2021). Sản lượng hành khách bắt đầu có dấu hiệu phục hồi từ đầu quý II/2022 (quý II/2022 tăng 124,1% so với quý I/2022, gấp 2,2 lần; quý III/2022 tăng 1% so với quý II/2022).
 
Ngoài ra, doanh thu hoạt động hỗ trợ vận tải tháng 9 ước tính đạt 6,3 nghìn tỷ đồng, tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 41,4% so với cùng kỳ. Doanh thu quý III/2022 đạt 18,8 nghìn tỷ đồng, tăng 3% so với quý trước và tăng 36% so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng, doanh thu đạt 53,8 nghìn tỷ đồng, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm trước (9 tháng năm 2021 tăng 4,2%).

Phạm Linh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t