Tập huấn Luật bảo vệ môi trường trong các tổ chức Tôn giáo trên địa bàn Thành phố (10:49 15/09/2022)


HNP - Sáng 15/9, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung đã chủ tri hội nghị tập huấn Luật bảo vệ môi trường trong các tổ chức Tôn giáo trên địa bàn Thành phố Hà Nội.  


Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Thị Kim Dũng đã trình bày Chuyên đề: Luật bảo vệ Môi trường năm 2020 và Chương trình phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn Thành phố.

Ngày 17/11/2020, Quốc hội đã thông qua Luật Bảo vệ môi trường, gồm 16 Chương, 171 Điều (giảm 4 Chương, tăng 1 Điều so với Luật Bảo vệ môi trường năm 2014). Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022. Việc xây dựng Luật BVMT năm 2020 nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách, quy định pháp luật về BVMT phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất về BVMT, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về BVMT, đáp ứng yêu cầu đặt ra của giai đoạn phát triển mới, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững.
 
Qua 5 năm triển khai thực hiện chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đã đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng, trên nhiều phương diện. Từ 3 mô hình điểm năm 2016,  các tổ chức tôn giáo xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đến nay, toàn Thành phố đã có khoảng 214 mô hình.

Từ năm 2016 đến nay, mỗi năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố đều chủ trì phối hợp với ngành Tài nguyên và Môi trường tổ chức các lớp tập huấn về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và tiêu chuẩn cứu trợ nhân đạo cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo và cán bộ chuyên môn của Mặt trận các cấp.
 
Bên cạnh đó, phối hợp triển khai các hoạt động từ thiện - nhân đạo, an sinh xã hội, phát triển cộng đồng của các tôn giáo liên quan đến bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Đồng thời, phối hợp giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động và nhân rộng các mô hình điểm đã triển khai trong các tôn giáo; phối hợp đưa một số mô hình Thành phố đang triển khai tại các địa phương, như: hạn chế sử dụng bếp than tổ ong, đốt rơm rạ, “Chùa xanh” bảo vệ môi trường để thực hiện trong địa bàn các tôn giáo.
 
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Thị Kim Dung trình bày Chuyên đề
 
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Thị Kim Dung cho biết, trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố sẽ tiếp tục tổ chức có hiệu quả các hoạt động tại các mô hình điểm đã xây dựng ở cấp Thành phố và cấp quận, huyện, thị xã để nhân rộng, chia sẻ kinh nghiệm tại các tôn giáo địa bàn dân cư toàn Thành phố; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn, Ngày Đa dạng sinh học quốc tế…

Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo vệ môi trường và sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên đến các ngành, các tổ chức đoàn thể, các cơ sở sản xuất, kinh doanh và nhân dân, từng bước tạo thói quen, nếp sống và ý thức về bảo vệ tài nguyên môi trường, giữ gìn vệ sinh trong nhân dân, tiến tới xây dựng xã hội ít chất thải, thân thiện với môi trường; phát huy vai trò của cộng đồng trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tăng cường phối hợp công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của các tổ chức, cá nhân, các cơ sở thờ tự tôn giáo trên địa bàn Thành phố. Ngoài ra, tiến hành trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm triển khai hoạt động giữa một số mô hình của các tôn giáo về tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại Hà Nội và các tỉnh, thành khác.

Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t