Hà Nội bảo đảm an sinh xã hội từ nguồn vốn chính sách (19:35 15/08/2022)


HNP - Sau 20 năm triển khai Nghị định số 78/2002/NĐ-CP, ngày 04/10/2002, của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, Thành phố Hà Nội đã giúp cho hơn 2 triệu lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Giao dịch tại xã Đỗ Động của Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thanh Oai


Hơn 2 triệu lượt hộ vươn lên thoát nghèo
 
Theo Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) TP Hà Nội Lê Thị Đức Hạnh, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị - xã hội, nhất là từ sau khi có Chỉ thị số 40-CT/TƯ, Kết luận số 06-KL/TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, việc tổ chức triển khai tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn TP Hà Nội đạt nhiều kết quả nổi bật.
 
Thành phố tập trung huy động được các nguồn lực tài chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo và đối tượng chính sách khác thông qua NHCSXH. Trong 20 năm qua, hơn 2 triệu lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách của thành phố được vay vốn với số tiền 42.538 tỷ đồng để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.
 
Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thạch Thất tham hỏi, tặng quà gia đình cựu chiến binh bị chất độc da cam
 
Bên cạnh đó, Thành phố đã chỉ đạo triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác đạt hiệu quả, góp phần quan trọng thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Từ 3 chương trình tín dụng nhận bàn giao ban đầu với dư nợ 334 tỷ đồng, đến nay, Chi nhánh NHCSXH TP Hà Nội thực hiện 17 chương trình tín dụng chính sách, tổng dư nợ đạt 12.773 tỷ đồng với gần 255 nghìn khách hàng vay vốn, tăng 12.439 tỷ đồng, gấp 38,2 lần so với thời điểm nhận bàn giao. Trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh là 10.177 tỷ đồng, chiếm 80%; dư nợ các chương trình tín dụng phục vụ đời sống là 2.596 tỷ đồng, chiếm 20%.
 
Đến nay, nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn của Thành phố, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách đủ điều kiện được tiếp cận đồng vốn tín dụng chính sách một cách thuận lợi, kịp thời, giúp 243.000 hộ thoát nghèo, tạo việc làm cho hơn 808.000 lao động; giúp hơn 148.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; hỗ trợ xây dựng mới, cải tạo 775.000 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường ở nông thôn và 11.300 ngôi nhà cho hộ nghèo; hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, giúp người nghèo và đối tượng chính sách có điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống.
 
Tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai hiệu quả
 
Giám đốc Chi nhánh NHCSXH TP Hà Nội Lê Thị Đức Hạnh cho biết, quá trình triển khai Nghị định số 78/2002/NĐ-CP, các cấp ủy, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi đối với hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội; tập trung nâng cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện, giám sát hoạt động tín dụng chính sách xã hội thông qua các nội dung cụ thể, như: Bố trí nguồn vốn ủy thác cho vay; hỗ trợ về trụ sở, kinh phí hoạt động, trang thiết bị; rà soát, xác nhận đối tượng vay vốn... 
 
Nhờ đó, hoạt động tín dụng chính sách ngày càng phát huy hiệu quả. Thành phố, các quận, huyện, thị xã đã bố trí ngân sách chuyển 6.350 tỷ đồng qua NHCSXH để ủy thác cho vay; 100% quận, huyện, thị xã chuyển vốn ủy thác qua NHCSXH...
 
Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH TP Hà Nội Lê Thị Đức Hạnh thông tin về kết quả thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ
 
Cũng theo bà Lê Thị Đức Hạnh, Hà Nội dân số đông, mặc dù được Trung ương và Thành phố quan tâm bổ sung hằng năm nhưng nguồn vốn chỉ đáp ứng một phần nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và đối tượng chính sách trong khi đòi hỏi về vốn để hỗ trợ tạo việc làm còn rất lớn. Đặc biệt, những năm gần đây, dịch cúm gia cầm, bệnh Dịch tả lợn châu Phi, dịch Covid-19 ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của hộ nghèo, đối tượng chính sách, tác động tiêu cực đến việc triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội.
 
Chính vì vậy, để thực hiện tốt Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ trong thời gian tới, Chi nhánh NHCSXH TP Hà Nội đề nghị Thành ủy, HĐND và UBND Thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; hằng năm, bổ sung nguồn vốn phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cho vay giải quyết việc làm, thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn... 
 
“Chúng tôi cũng đề nghị các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tham mưu UBND Thành phố bố trí vốn ủy thác sang NHCSXH Thành phố để cho vay thực hiện các chương trình theo chỉ đạo của Thành ủy; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội tại cơ sở; kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đề xuất với các cấp, các ngành liên quan bổ sung, chỉnh sửa cơ chế, chính sách sao cho phù hợp thực tiễn” - Giám đốc Chi nhánh NHCSXH TP Hà Nội thông tin.
 
* Ngày 04/10/2002, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2002/NĐ-CP về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Nghị định thể hiện việc Nhà nước huy động, sử dụng các nguồn lực tài chính cho người nghèo và đối tượng chính sách vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện đời sống; góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo, ổn định xã hội. Nghị định còn có các quy định về cho vay, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong thực hiện tín dụng đối với người nghèo, đối tượng chính sách và điều khoản thi hành.

Phạm Linh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t