Phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí” Thủ đô (18:44 10/08/2022)


HNP - Chiều 10/8, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị phát động phong trào và ký giao ước thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí Thủ đô và tiêu chí cơ quan văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam” trong các cơ quan báo chí Thủ đô.   

Đại biểu lãnh đạo Hội Nhà báo Thành phố chứng kiến lễ ký giao ước thi đua trong các cơ quan báo chí Hà Nội


Phát biểu phát động triển khai kế hoạch phong trào thi đua, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Tô Quang Phán cho biết: Ngày 21/6/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với Bộ Thông tin và truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và báo Nhân dân tổ chức phát động “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí và văn hóa người làm báo Việt Nam”.
 
Để hưởng ứng và triển khai phong trào trên đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực, Hội Nhà báo TP Hà Nội đã xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai phòng trào thi đua tới các cơ quan báo chí Thủ đô và người làm báo Thủ đô; Cam kết duy trì thường xuyên, liên tục, tạo nền nếp, từ đó tạo nên các sản phẩm báo chí có chất lượng, giàu giá trị văn hóa, khơi dậy, định hướng những dòng chảy văn hóa tích cực trong đời sống xã hội của Thủ đô, đất nước.
 
Phong trào “xây dựng môi trường văn hoá trong các cơ quan báo chí Thủ đô” nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan báo chí, người làm báo về vị trí, tầm quan trọng của văn hóa với sự nghiệp phát triển của đất nước, Thủ đô nói chung và mỗi cơ quan báo chí nói riêng. Phong trào cũng nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về văn hoá, phát huy giá trị văn hoá trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo ra các sản phẩm báo chí giàu chất văn hoá, lan toả những giá trị tốt đẹp…
 
Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phạm Thanh Học, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí Thủ đô và tiêu chí cơ quan văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam” là hoạt động rất có ý nghĩa đối với các cơ quan báo chí và những người làm báo để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.
 
Đồng chí Phạm Thanh Học, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phát biểu tại Hội nghị
 
Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, văn hoá không chỉ là chuyện học vấn, xây dựng môi trường văn hoá phải đi vào vấn đề gốc, căn cơ, cốt lõi, phải từ người gác cổng cho tới cán bộ, nhân viên, đội ngũ người làm báo trong mỗi cơ quan báo chí. Xây dựng môi trường cơ quan báo chí văn hóa, người làm báo văn hóa thời kỳ mới gắn với phát triển, hội nhập cần chú trọng những giá trị chuẩn mực, trong cơ quan, đơn vị các đồng nghiệp phải yêu thương, chia sẻ, động viên, đoàn kết, sẵn sàng giúp đỡ nhau.
 
Trên cơ sở các nội dung phong trào thi đua, đồng chí Phạm Thanh Học đề nghị các cơ quan báo chí trên địa bàn Thủ đô tổ chức triển khai, thực hiện các tiêu chí để phong trào thi đua lan tỏa, thấm sâu, thực chất vào mỗi cơ quan báo chí và mỗi người làm báo.
 
Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, Tổng Biên tập báo Kinh tế và Đô thị Nguyễn Minh Đức đã công bố bản tiêu chí của phong trào và đề nghị các cơ quan báo chí trên địa bàn Thủ đô và người làm báo tích cực hưởng ứng, thực hiện tốt các tiêu chí đã đề ra trong phong trào. 
 
Nội dung phong trào thi đua gồm: Xây dựng cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo. Trong đó cơ quan báo chí cần nghiêm chỉnh chấp hành chủ trường, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của báo chí và tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí; Xây dựng tổ chức thực hiện nội quy, quy định gắn với các chuẩn mực về đạo đức, văn hoá, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, thân thiện trong cơ quan; Đề cao yếu tố văn hoá trong hoạt động nghiệp vụ và trong tác phẩm báo chí, nêu cao tính nhân văn, tinh thần đoàn kết, hướng đến các giá trị “Chân, Thiện, Mỹ”…

Phạm Linh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t