Hà Nội: Tuyển sinh, đào tạo nghề năm 2022 đạt 55,3% (18:30 09/08/2022)


HNP - Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, 7 tháng đầu năm 2022, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp toàn Thành phố ước tuyển sinh và đào tạo cho 124.200 lượt người, đạt 55,3% kế hoạch tuyển sinh năm 2022, tăng 130,8% so với cùng kỳ năm 2021.  

Hội thi Thợ giỏi ngành Giao thông vận tải Hà Nội năm 2022


Trong đó, đối với trình độ cao đẳng, các đơn vị của Thành phố đã tuyển sinh và đào tạo cho 2.750 người; trung cấp là 6.930 người; sơ cấp và dưới 3 tháng 114.520 người. 
 
Để hoàn thành chỉ tiêu đào tạo cho 224.500 lượt người trong năm 2022, trong 7 tháng đầu năm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã xây dựng, trình UBND Thành phố phê duyệt: Danh mục các nghề đào tạo, danh mục các nghề ưu tiên xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng, trên địa bàn thành phố Hà Nội; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” năm 2022; Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1260/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027" trên địa bàn Thành phố.
 
Ban hành Hướng dẫn liên ngành về thực hiện công tác đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn thành phố Hà Nội. Lựa chọn đơn vị tham gia xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật các ngành nghề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng (Đợt 2).
 
Bên cạnh đó, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cũng đã phối hợp tổ chức tốt Kỳ thi tay nghề quốc gia năm 2022 tại Hội đồng thi quốc gia số 2 thành phố Hà Nội; tham dự Kỳ thi Kỹ năng nghề Quốc gia lần thứ 12 năm 2022 đợt 2; hoàn thiện hồ sơ đăng ký tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc năm 2022.
 
Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố đã tích cực hưởng ứng Ngày Kỹ năng Thanh niên thế giới năm 2022; đẩy mạnh triển khai công tác tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh học nghề cho học sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022; tăng cường tuyển sinh, đào tạo chương trình chất lượng cao theo chương trình chuyển giao từ Úc.
 
Để nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách đào tạo nghề, Trung tâm Dịch vụ Việc làm và Hỗ trợ Thanh thiếu niên Hà Nội đề xuất, kiến nghị Trung ương và Thành phố thực hiện có hiệu quả một số nội dung, biện pháp cơ bản. Trong đó có tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và xã hội về thực hiện chính sách đào tạo nghề. Đây là giải pháp quan trọng và có ý nghĩa hàng đầu để thực hiện chính sách đào tạo nghề cho thanh niên.

Phạm Linh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t