Hà Nội thông tin về một số nội dung của kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thông tin cơ sở (15:53 27/07/2022)


HNP - Sáng 27/7, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương đã chủ trì buổi cung cấp thông tin cho báo chí về một số nội dung của Kế hoạch số 200/KH-UBND về việc thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở, giai đoạn 2022 - 2025, trên địa bàn TP Hà Nội, vừa được UBND Thành phố ban hành ngày 21/7.   

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương thông tin cho báo chí


Hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở là mục tiêu chung của Chính phủ
 
Theo Phó Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương, các mục tiêu, chỉ tiêu và nội dung Kế hoạch số 200/KH-UBND của Thành phố bám sát, đảm bảo nhất quán, cụ thể hóa các mục tiêu chung tại Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin; Quyết định số 1381/QĐ-BTTTT ngày 07/9/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025. Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch là phát triển mạng lưới thông tin cơ sở trên địa bản thành phố Hà Nội hiện đại, đồng bộ, bảo đảm kết nối với Trung ương, thống nhất từ Trung ương đến Thành phố, cấp huyện, cấp xã.
 
Căn cứ Quyết định số 1381/QĐ-BTTTT ngày 07/9/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở, giai đoạn 2021 - 2025, Kế hoạch số 200/KH-UBND của Thành phố đề ra các nhóm nhiệm vụ đồng bộ: Thiết lập hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, trang thông tin diện tử cấp xã, bảng tin điện tử công cộng; hiện đại hóa thiết bị kỹ thuật, số hóa sản xuất nội dung truyền thông đa phương tiện của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao cấp huyện; thiết lập Hệ thống thông tin nguồn TP Hà Nội để tổ chức quản lý tập trung và cung cấp thông tin nguồn cho hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn; tăng cường ứng dụng trên thiết bị di động thông minh và sử dụng mạng xã hội để tương tác với người dân; thiết lập Công thông tin điện tử thông tin cơ sở của TP Hà Nội, bảo đảm kết nối liền thông Cổng thông tin điện tử thông tin cơ sở ở Trung ương; hiện đại hóa sản xuất nội dung tuyên truyền; phát triển nhân lực làm công tác thông tin cơ Sở.
 
Trong đó, các đài truyền thanh cơ sở (loa phường) sẽ dần chuyển đổi công nghệ sang sử dụng phương thức truyền đưa tín hiệu âm thanh, dữ liệu trên hạ tầng viễn thông, Internet theo quy định tại Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT ngày 24/11/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông; sử dụng phổ biến công nghệ trị tuệ nhân tạo (AI) kết hợp với công nghệ xử lý dữ liệu lớn (Big Data) trong sản xuất nội dung chương trình phát thanh, chuyển đổi nội dung văn bản sang giọng nói.
 
“Loa phường” vẫn đóng vai trò then chốt
 
Liên quan đến vấn đề dư luận và báo chí quan tâm về "số phận" loa phường, Phó Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương khẳng định, Hà Nội chưa dừng hệ thống loa phường, mà chỉ điều chỉnh cách vận hành, nội dung thông tin để loa phường thực sự đưa thông tin thiết yếu hiệu quả đến với người dân. Do đó, thông tin Thành phố khôi phục lại hệ thống loa phường “xưa” là chưa chính xác. Hiện, trên địa bàn Thành phố có 579 đài truyền thanh của xã, phường, thị trấn đang hoạt động. Loa phường đã và đang có vai trò thông tin tuyên truyền then chốt trong hệ thống thông tin cơ sở. Qua các giai đoạn khác nhau, loa phường đã phục vụ công tác tuyên truyền rất hiệu quả. 
 
Phó Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội cho biết thêm: Thông tin, tuyên truyền nói chung và tại cơ sở nói riêng ngày càng có vai trò quan trọng, đóng góp vào sự ổn định và phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, Thủ đô và từng địa phương. Trong đó, đài truyền thanh (loa phường, xã) là hình thức thông tin cơ sở phát huy hiệu quả trong việc giúp người dẫn tiếp nhận đầy đủ thông tin thiết yếu, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. 
 
Đặc biệt, trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa qua, với yêu cầu cấp bách về truy vết, khoanh vùng, dập dịch đòi hỏi thông tin phải nhanh chóng, kịp thời, thường xuyên, liên tục. Bên cạnh đó, thời gian thực hiện giãn cách xã hội và các đợt tiêm chủng yêu cầu thông tin thông suốt, có tính định hướng, bao phủ rộng, đều được hệ thống đài cơ sở truyền tải đầy đủ và được người dân ghi nhận. Nhiều cán bộ phụ trách đài vừa tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch ở địa phương, vừa làm công tác thông tin, tuyên truyền để kịp phổ biến đến nhân dân những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cập nhật tình hình của địa phương, không quản ngày, đêm.
 
Theo đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương, thực tiễn cho thấy, có lúc, có nơi, người dân còn bức xúc với loa truyền thanh phường do nội dung chưa phong phú, chất lượng phát thanh chưa cao, bố trí khung thời gian, chương trình chưa hợp lý. Thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở, thành phố Hà Nội đặc biệt yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động thông tin cơ sở, trong đó, có truyền thanh cơ sở, cả về nhân lực và cơ sở vật chất, nhằm cung cấp cho người dân thông tin chính xác, kịp thời, phong phú, chất lượng, chú trọng chuyển đổi số trong hoạt động thông tin cơ sở, làm tốt nhiệm vụ đưa thông tin thiết yếu đến người dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của thành phố, thúc đẩy phát triển Thủ đô và đất nước.

Phạm Linh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t